Hiển thị tất cả 8 kết quả

Với cấu hình mạnh mẽ, khả năng mở rộng linh hoạt, hoạt động ổn định,
Quản lý cuộc gọi dễ dàng, giao diện web trực quan,
Quản lý cuộc gọi dễ dàng, giao diện web trực quan
Khả năng mở rộng linh hoạt
Truy cập hệ thống mọi lúc, mọi nơi
Tự động phân phối cuộc gọi hợp lý
Đo lường hiệu quả cuộc gọi
Hiệu suất hoạt động mạnh mẽ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar S412

Liên hệ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar S20

Liên hệ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar S100

Liên hệ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar K2

Liên hệ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài Yeastar P550

17,634,000 (chưa VAT)

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài Yeastar P560

23,228,000 (chưa VAT)

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài VoIP Yeastar S300

30,742,000 (chưa VAT)

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài Yeastar P570

43,750,000 (chưa VAT)
0937139456