Hiển thị 1–20 của 58 kết quả

Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar S50

Liên hệ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar S412

Liên hệ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar S20

Liên hệ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar S100

Liên hệ

+Tổng đài PBX VoIP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar K2

Liên hệ

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Card giao tiếp tổng đài Modul Yeastar EX30

Liên hệ
Liên hệ

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Nguồn PoE Yealink YLPOE30

700,000 (chưa VAT)

Điện Thoại IP

Điện thoại IP Yealink T30

850,000 (chưa VAT)

Điện Thoại IP

Điện thoại IP Yealink T31

1,044,000 (chưa VAT)
1,145,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 1 cổng FXS Voip Yeastar TA100

1,300,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 2 cổng FXS Voip Yeastar TA200

1,542,000 (chưa VAT)
1,577,000 (chưa VAT)
1,800,000 (chưa VAT)
1,840,000 (chưa VAT)
1,874,000 (chưa VAT)
2,015,000 (chưa VAT)
2,060,000 (chưa VAT)
0937139456