Hiển thị 1–20 của 30 kết quả

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Card giao tiếp tổng đài Modul Yeastar EX30

Liên hệ

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Nguồn PoE Yealink YLPOE30

700,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 1 cổng FXS Voip Yeastar TA100

1,300,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 2 cổng FXS Voip Yeastar TA200

1,542,000 (chưa VAT)
2,060,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Card giao tiếp tổng đài Modul Yeastar EX08

2,064,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 4 cổng FXS Voip Yeastar TA400

3,200,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 1 kênh sim di động Yeastar TG100G

3,490,000 (chưa VAT)
3,720,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway Yaestar TA410 / 4 Cổng giao tiếp FXO

4,500,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 8 cổng FXS Voip Yeastarb TA800

4,695,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 1 Cổng WCDMA yeastar TG100W

5,300,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Card giao tiếp tổng đài Modul Yeastar D30

5,496,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 2 kênh sim di động Yeastar TG200G

7,060,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway Yaestar TA810 / 8 Cổng giao tiếp FXO

7,140,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 16 cổng FXS Voip Yeastar TA1600

10,167,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 2 Cổng WCDMA Yeastar TG200W

11,500,000 (chưa VAT)

Phần Mở Rộng Sim/FXO/FXS

Gateway 4 kênh sim di động Yeastar TG400G

12,498,000 (chưa VAT)
0937139456